Misyonumuz

Askeri ve sivil alanlarda kullanılan Hava aracı yer destek teçhizat ve talaşlı imalatında sistemlerinin engin tecrübeye sahip personeliyle istenilen zamanda ve kalitede üretimini sağlamak. Hizmetlerimiz için nitelikli, tecrübeli personel ve yeter sayıdaki personeli temin etmek. Çalışanlarımızın yeterliliklerini Hizmet kalitesinin etkinliğini sürekli iyileştirmek. Müşteri odaklı ve nitelikli hizmet sağlayarak müşterilerimize ve sektörümüze katma değer sağlamak. Bağımsızlık, Tarafsızlık, Gizlilik, Açıklık ve Güvenilirliği sürdürmek. Her alanda güvenilir olmak etik değerlere saygı göstermek Müşteri ihtiyaçları doğrultusunda ilk ürün üretim, sistem test ve arıza desteği sağlamak.