İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Politikamız

Bünyemizde iş güvenliğine yönelik kanun, yönetmelik ve tüzüklere bağlı olarak ISO 45001-2016 standartlarına uygun isçi sağlığı ve is güvenliği yönetim sistemlerini oluşturmak ve sürekli iyileştirmeyle destekleyerek güncel tutmak. Firmamız Yetki ve iş kapasitesi anlamında aldığı her türlü işdeki aktivitelerini Profesyonel bir anlayış ve sorumluluk görevi icersinde İş Emniyeti başta olmak üzere Havacılık ve savunma sanayisinde Yer Destek Techizatları üretimi alanında liderlik düşüncesini bununla ilgili faaliyetlerini en üst kalite seviyesinde yürütürken çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğinin istisnasız korunması ve çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesi gerekli kaynakların sağlanması hususunu ana amaçları arasında değerlendirmektedir. Bu bağlamda aşağıdaki hususların teminini ve idamesini taahhüt ederiz.


Risklere göre uygun acil durum (Operasyonel risklere, deprem, yangın, sel, sivil savunma vb.) eylem prosedürlerini ve işin devamlılığı imkânlarını oluşturmak, sürdürmek ve acil durum risklerini azaltmak.. Yürürlükte bulunan İSG ile ilgili yasal mevzuat ve idari düzenlemelere uymak. Tüm çalışanlara bireysel İSG sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler vermek. Personelimizin sorumlulukları kapsamında gerekli eğitim desteğini sağlamak. ISG faaliyetlerindeki tüm süreçlerde çalışmalarını sürdürerek, sürekli olarak iyileştirme yapacak, böylelikle tehlikeleri minimuma indirecektir.