ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Üretim hatlarındaki (SÜREÇLERİMİZDE) tüm operasyonlarında ve ürünlerinde çevresel gözden geçirme faaliyetlerini yürütecektir.

Çevresel açıdan sürekli gelişmeyi sağlayacaktır.

Çevreyle ilgili mevzuata ve idari düzenlemelere uyacaktır.

Kirlenmenin önlenmesi için;

Yeni ürün, proje ve operasyonlarında çevre faktörünü dikkate alacaktır.

Çalışanlara, güvenli ve emniyetli çalışma ortamı sağlanmalıdır.

Çevre ve çevre düzenlemesi, bireyin yaşam kalitesini ve huzurunu etkileyen faktörler olarak kabul edilmektedir.

Çevreye verilen önem ile bireylerin sağlığı ve emniyeti ve olası kazaların önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması hem firmaya hem de çalışanlara ekonomik değer sağlayacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti İş Kanunları esas alınmaktadır.

Şirketimiz faaliyet gösterdiği alanda kanun ve yönetmelikleri de benzer uygulamaları zorunlu kılmaktadır. Şirketimizin her kademesinin, Yukarıda açıkladığımız 3 ana konuda, güveli iş koşulları ile emniyetli ve sağlıklı bir çevre sağlamadaki sorumluluğu şirketimiz Sağlık Emniyet ve Çevre politikalarının temel prensiplerinden biridir. Bireylerin sağlık ve güvenlikleri şirketimiz ‘in birinci önceliğidir. Şirketimiz doğru bir çevresel işletme anlayışıyla, arama, üretim ve operasyonlar esnasında çevreye verilebilecek zararı ortadan kaldırma veya en aza indirme sorumluluğunun farkındadır. Sağlık, emniyet ve çevre politikalarının uygulanması, tüm çalışanların gayreti ve bu sorumlulukların bilincinde olmayı gerektirir. Şirketimiz bu politikaların uygulanmasında tüm çalışanların iş birliği içinde olmasını beklemektedir. Bulunduğumuz yer, yaptığımız iş ve konum itibari ile Çevre konusunda ve Hurda olarak belirlenen, geri dönüş sistemlerinde oluşabilecek ve toplanacak malzemeler için anlaşma yapılmıştır. Konu hassasiyeti acısından tüm personele tebliği yapılmıştır. İyileştirmelerin sürekliliğini sağlayacak ve alınan kararların takipçisi olacaktır .